NERV - Nedrážní republikový výbor

Nedrážní republikový Výbor (NeRV) v rámci OSŽ sdružuje 64 základních organizací ve 36 firmách s celorepublikovou působností a individuál í členy. Předsedkyní  výboru NeRV je Bc. Renata Dousková. Všechny základní organizace uzavírají kolektivní smlouvy a zastupují 11 000 zaměstnanců ve stavebnictví, ve společnostech zabývajících se automatizací, zabezpečovací technikou, elektrifikací, výrobou a opravou železničních vozidel, zdravotnictví, školstvím i dopravou. U tří největších společností jsou založeny výbory OSŽ.
 
Odkaz na stránky s magazínem NERVu je ZDE