Výhody pro členy ZO OSŽ

Příspěvky pro člena:

Nše ZO nabízí členům řadu příspěvků na sport a kulturu, dětskou rekreaci a zájmovou činnost, rekreaci pro člena ZO, sociální výpomoc v nouzi apod.. Veškeré tyto příspěvky se řídí zásadami hospodaření základní organizace OSŽ Skanska ŽS a.s.. Maximální výše příspěvku je za jeden rok, přičemž jednotlivé příspěvky se vyplácejí na základě dokladu o zaplacení a projednání závodním výborem.

Přehled příspěvků pro člena ZO naleznete ZDE

Další výhody pro člena ZO OSŽ

Naše základní organizace organizačně zařazena na ústředí OSŽ pod nedrážní republikový výbor (NeRV), kde odvádíme 40% z členských příspěvků a tím získáváme další výhody:

- Právní pomoc členovi ZO OSŽ podáním žádosti přes ZV

- Výhodné pojištění odpovědnosti - info ZDE

- Podpůrný fond (při mimořádných tíživých situacích) pro člena ZO OSŽ - podáním žádosti přes ZV 

- Rekreace v zařízeních OSŽ - výhodné ceny nejen pro člena ale i celé rodiny info  ZDE 

- Sport - možnost účastnit se vzájemných sportovních utkání pořádané OSŽ nejen v ČR ale i v zahraničí 

- Daňové zvýhodnění: OD 1.1. 2024 SE RUŠÍ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA ZÁLADĚ SCHVÁLENÍ KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU POSLANECKOU SNĚMOVNOU NA ZÁKLADĚ VLÁDNÍ PŘEDLOHY... NEBUDE SE TEDY MOCI UPLATŇOVAT VE SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU!

Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů mají naši členové možnost odečíst si částku, kterou zaplatili na členských příspěvcích Odborovému sdružení železničářů, od základu daně. 

Tento zákon ve svém § 15, odstavci (7) stanoví: 

 "Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000,– Kč za zdaňovací období." 

Pro naše členy neznamená uplatnění výše uvedeného téměř žádnou administrativní zátěž, neboť potvrzení o zaplacených členských příspěvcích zajišťujeme ve spolupráci se mzdovou účtárnou takto: 

- pro členy ZO OSŽ Skanska ŽS a.s., kterým zpracovává daňové přiznání mzdová účtárna, přiloží účtárna příslušné potvrzení přímo k daňovému přiznání; 

- pro členy ZO OSŽ Skanska ŽS a.s., kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, vydá účtárna toto potvrzení při potvrzování výše mzdy za příslušný rok.Daňové zvýhodnění členů OSŽ.