Pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli

ZMĚNY VE VÝŠI POJISTNÉHO A POJISTNÝCH ČÁSTEK OD 1.1. 2019!

INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE A DÁLE PŘEHLED UVEDENÝ NÍŽE:

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli, které uzavřeli OSŽ a Kooperativa pojišťovna, a.s., a které Vám s hrdostí nabízíme, nemá konkurenci u ostatních pojišťoven působících na území České republiky.

Toto výhodné pojištění je podmíněno členstvím v OSŽ, a pokud ho ještě nemáte, zkuste to napravit. Je to ve Vašem zájmu a doporučujeme neuzavírat toto pojištění u jiné pojišťovny, která Vám bude leccos slibovat, ale skutečnost poté bývá jiná a Vás to následně stojí nemalé peníze!!!

Na každém z Vás záleží, jakou výši pojistné částky zvolíte, ale nezapomeňte, že při způsobené škodě se průměrná mzda násobí 4,5x (což je maximum, které zaměstnavatel dle zákona může po Vás požadovat při způsobené škodě), a v případě, že by výše pojistné částky byla nižší, tak tento rozdíl zaplatíte ze svého.

Nabízíme Vám toto pojištění viz níže tabulka:

Pojistná částka (Kč)

Pojistné (Kč)

120 000

450

150 000

600

180 000

750

260 000

1050

340 000

1350

  Spoluúčast ve výši: 5% = minimálně 500 Kč, maximálně 3000 Kč

Výše pojistného se určí:

Příklad: vaše průměrná měsíční mzda je 26 000 Kč tu vynásobíte 4,5 násobkem

27 000 x 4,5 = 121 500

tuto částku vykrývá tedy pojistná částka 150 000 , bude tedy pojistné 600 za rok. Pakliže se váš výpočet bude blížit či shodovat s pojistnou částkou, doporučujeme vždy se připojistit vyšším pojistném na vyšší krytí pojistné částky!!!

Prosím neberte to na lehkou váhu a informujte i ostatní členy. Nebýt pojištěn v dnešní době je hazard, který Vás může i existenčně zničit a za částku cca 600,- Kč ročně, to přece nestojí.

Ještě jedno upozornění: termín úhrady pojistného je jednou za rok a to k datu prvního pojištění, tímto způsobem dojde k pokračování Vašeho pojištění v dalším roce. Každý pojištěnec si včasné zaplacení hlídá sám a je odpovědný za uhrazení částky, ale pokud tak neučiní, není na následující období pojištěn!!!

Pojištění odpovědnosti zaměstnance - rozsah
 
V posledním období dochází ke zvýšenému počtu dotazů a nejasností u pojištěných členů OSŽ (prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativa pojišťovny, a.s.), na které pracovněprávní vztahy se pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále jen „pojištění odpovědnosti“) použije.
ESO OSŽ - ústředí v této souvislosti opakovaně zdůrazňuje následující:
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu, která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní poměr - pracovní smlouva /§ 33 ZP/) nebo při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce /§ 75 ZP/ nebo dohoda o pracovní činnosti /§ 76 ZP/).
Z uvedených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je člen OSŽ povinen hradit členský příspěvek (článek 12 odst. 1 Stanov OSŽ, v platném znění).
Škodní událost může být způsobena jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v České republice. Na území ČR se vztahuje např. i na poškození kolejového vozidla jiné železniční společnosti (např. Slovenská železniční společnost /ZSSK/, Německé dráhy /DB/, Rakouské spolkové dráhy /ÖBB/, Polské státní dráhy /PKP/ apod.). Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území členského státu Evropské unie (EU).
 
Mikuláš Hubicsák, manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ - ústředí
 

Informace ke stažení ZDE

Přihláška k pojistce  ZDE