Pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli

 
Benefitem pro naše členy je možnost se připojistit pojistkou odpovědnosti v souvislosti s výkonem povolání za škodu způsobenou zaměstnavateli. Výše pojistného je tak několikanásobně nižší, nežli u podobných produktů pojišťoven sjednaných individuálně. 
 
Zaměstnanec ručí za škodu max. 4,5 násobkem své mzdy, pakliže škodu nezpůsobil schválně či porušením předpisů apod. Chyba může nstatat kdykoliv, proto bychom měli myslet na zadní vrátka a využít této možnosti, která se nejednou osvědčila. Více informací níže pod odkazy.
 
Vyplnění přihlášky a převzetí dané pojistné částky vám zajistí kterýkoliv člen ZV. Následné potvrzení a předání na ústředí OSŽ je v gesci předsedy ZO.
 

Informace k pojištění odpovědnosti a výše pojistného ZDE

Důležité! Proč být pojištěn na správnou výši - vyvětlení ZDE

Přihláška k pojistce odpovědnosti pro člena naší ZO ZDE (exel)