DODATEK č. 8 PKS 2020-2024

10.01.2022 09:27

Dodatek č. 8. PKS 2020-2024 ZDE, kompletní platná Kolektivní smlouva 2020-2024 ZDE

Navýšení mezd v České a Slovenské republice.

Mzda bude navýšena všem dělníkům i TH pracovníkům na úrovních seniority 1 a 2.

1. Navýšení základní mzdy o 1000 Kč / 40 euro

Navýšení o částku 1000,- Kč / 40 euro u zaměstnanců s měsíční základní mzdou (při plném úvazku) se týká všech TH pracovníků na úrovni seniority 1 a 2, kteří budou k 1. 4. 2022 v pracovním poměru a nebudou ve zkušební době. 

2. Navýšení základní hodinové sazby pro dělnické profese o 6,- Kč/h / 0,25 euro/h

Navýšení o částku 6,- Kč / 0,25 euro na hodinu se týká všech zaměstnanců v dělnických profesích, kteří budou k 1. 4. 2022 v pracovním poměru a nebudou ve zkušební době.

3. Navýšení mzdy o další 2 % 

V průběhu roku 2022 dojde k průměrnému navýšení (nikoliv plošnému) minimálně o 2 % oproti stavu k 31. prosinci 2021. A to u zaměstnanců na dělnických pozicích a TH pracovníků na úrovni seniority 1 a 2, kteří budou k 1. lednu 2022 v pracovním poměru. ​​​​​​​​​​​​​​

Benefity sjednané v Podnikové kolektivní smlouvě platné od 1. 1. 2022

1. Zvýhodněná MultiSport karta 

Zaměstnavatel přispívá na MultiSport kartu každému zaměstnanci, který je k 1. dni v měsíci držitelem karty vystavené na jeho jméno. Za kartu MultiSport tak zaměstnanec zaplatí pouze 350 Kč měsíčně, a to i přesto, že karta podražila – zaměstnavatel se rozhodl, že nově navýší svůj příspěvek z 300 na 340 Kč měsíčně a zdražení se tak nepromítne do ceny pro zaměstnance. Kde můžete kartu uplatnit, najdete na multisport.cz.

2. 1500 Kč na nákup a volnočasové aktivity 

Poukázky Flexi Pass získá každý pracovník, který bude v zaměstnaneckém poměru ke dni 1. 5. 2022 a zároveň nebude ve zkušební době. Nákupní poukázky obdrží zaměstnanci jednorázově, nejpozději do 31. 5. 2022. Flexi Pass jsou poukázky pro volný čas, kulturu, sport, relaxaci a cestování, pro oblast zdraví i osobního rozvoje. Můžete je využít na nákup výrobků nebo jimi zaplatit za vybranou aktivitu. na více než 13 000 různých místech po celé ČR, více na mujpass.cz

3. Navýšení příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění

Měsíční příspěvek zaměstnavatele odpovídá dvojnásobku měsíčního příspěvku hrazeného zaměstnancem. Od roku 2022 se však navyšuje maximální hranice příspěvku zaměstnavatele – na 1 100 Kč u zaměstnance, který ve společnosti pracuje méně než 10 let, a na 1 600 Kč u zaměstnance, který ve společnosti pracuje více než 10 let.

4. Navyšuje se stravenkový paušál z 60,5 Kč na 66 Kč

Výše stravenkového paušálu činí od roku 2022 66,- Kč. Příspěvek na stravování v této výši poskytne zaměstnavatel zaměstnanci poprvé v měsíci únoru 2022 podle údajů o pracovních směnách odpracovaných v měsíci lednu 2022.

5. Jeden týden dovolené nad rámec zákona + dva dny placeného volna navíc pro různé osobní překážky zaměstnance.

6. Odměna při pracovním výročí

10 let - 5 000 Kč

15 let - 8 000 Kč

20 let - 11 000 Kč

25 let - 15 000 Kč

30 let a každých dalších 5 let - 20 000 Kč

7. Odměna při odchodu do důchodu:

nad 5 let do 10 let vč. - 20 000 Kč

nad 10 let do 20 let vč. - dvojnásobek průměrného výdělku

nad 20 let - čtyřnásobek průměrného výdělku

​​​​​​​

Úplné znění podnikové kolektivní smlouvy naleznete ​​​​​​​ZDE.