Stravenky a stravné od 1. 1. 2016

10.12.2015 22:50

Zpráva koordinačního odborového orgánu při Skanska a.s.

Vážení zaměstnanci,
touto cestou bychom Vám chtěli oznámit následující informaci.

Dne 8.12.2015 zástupci odborových organizací při Skanska a.s. vyjednali v rámci kolektivního vyjednávání s vedením společnosti navýšení stravenky o 10 Kč ze současné hodnoty 75 Kč na 85 Kč.

A navýšení stravného o 5 Kč na částky 80,110 a 170 80 Kč, trvá-li pracovní cesta pět až dvanáct hodin; 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než dvanáct hodin, nejdéle však osmnáct hodin; 170 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než osmnáct hodin.

Kolektivní vyjednávání tímto neskončilo, zástupci odborů budou i v roce 2016 pokračovat v kolektivním vyjednávání o navýšení mez o inflaci. Dále budou klást důraz na dokončení katalogu pracovních funkcí .

Vyjednávat se bude i o možnosti sick days pro zaměstnance zaměstnaného u Skanska více jak 5 let.