Stravenky a stravné od 1. 1. 2016

Zpráva koordinačního odborového orgánu při Skanska a.s.

Vážení zaměstnanci,
touto cestou bychom Vám chtěli oznámit následující informaci.

Dne 8.12.2015 zástupci odborových organizací při Skanska a.s. vyjednali v rámci kolektivního vyjednávání s vedením společnosti navýšení stravenky o 10 Kč ze současné hodnoty 75 Kč na 85 Kč.

A navýšení stravného o 5 Kč na částky 80,110 a 170 80 Kč, trvá-li pracovní cesta pět až dvanáct hodin; 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než dvanáct hodin, nejdéle však osmnáct hodin; 170 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než osmnáct hodin.

Kolektivní vyjednávání tímto neskončilo, zástupci odborů budou i v roce 2016 pokračovat v kolektivním vyjednávání o navýšení mez o inflaci. Dále budou klást důraz na dokončení katalogu pracovních funkcí .

Vyjednávat se bude i o možnosti sick days pro zaměstnance zaměstnaného u Skanska více jak 5 let.