Mimořádná odměna 5000 Kč pro dělnické profese

21.02.2016 21:08

Dne 18.2. 2016 proběhlo setkání KOO s vedením Skanska - Ing. Janem Dolečkem - personálním ředitelem  a finančním ředitelem Skanska a.s. Ing. Patrikem Cholevou, kde jsme byli předně seznámeni s výsledky skupiny Skanska v ČR a SR. 

Jednání měl být i přítomen Roman Wieczorek, viceprezident Skanska AB, statutární ředitel Skanska ČR a SR, který byl z důvodu nemoci omluven.

Po projednání bodů viz zápis ZDE (bude doplněn počátkem března) naší schůzky, nám bylo oznámeno, že na základě hospodářského výsledku za rok 2015 budou mimořádně odměněni dělnické profese částkou 5000 Kč.

Podmínky pro přidělení mimořádné odměny:

Soustavně zaměstnán u Skanska a.s. k 1.3. 2016, přičemž v roce 2015 musí mít odpracováno minmálně 6 měsíců, vzniká tak nárok na základní výši odměny, neboť pro plnou výši mimořádné odměny 5000 Kč, je nuné mít odpracovaný celý rok 2015. Za každý neodpracovaný měsíc bude odměna krácena!Vyplacení mimořádné odměny by mělo být v únorové výplatě 2016.

Přesné podmínky budou zveřejněny, jakmile je dostaneme písemě. Výše uvedené podmínky nám byly sděleny ústně, proto je berte pouze jako informativní!

Pro THP fuknkce zatím žádné rozhodnutí k revizi mezd, v rámci celé skupiny Skanska ČR a SR, nepadlo. Jednání dál probíhají. Datum pro uzavření revize mezd THP je 1.4. 2016.