Mimořádná odměna pro dělnické profese za rok 2016

29.03.2017 22:00
Pro dělnické profese:
Vedením společnosti Skanska a.s. jsme byli informováni o rohodnutí, vyplatit mimořádnou odměnu 3000 Kč pro dělnické profese, jako osobní motivační odměnu za nasazení, splnění cílů a hodnot naší společnosti. Každý zaměstnanec dělnické profese dostane od statutárního ředitele motivační dopis a poděkování za práci. Vyplacení odměny je podmíněno několika body:
 
  • Nárok na odměnu vznikne zaměstnanci, který bude ve Skanska zaměstnán v kategorii dělník k 1. březnu 2017 a odpracoval alespoň tři měsíce v roce 2016.
  • Maximální výše odměny je stanovena na 3000 Kč za 12 odpracovaných měsíců v roce 2016.
  • V případě, že zaměstnanec v roce 2016 pracoval méně měsíců, bude odměna poměrově krácena.
  • Odměna bude součástí březnové výplaty vyplácené do 15. dubna 2017.
Pro THZ:
Pro technické profese by měl platit stávající prémiový řád dle splněných prémiových ukazatelů pro jednotlivé závody a oblasti či BU - Nemám zatím ověřeno, proto tato poznámka je informativní!