Ohlédnutí za rokem 2015

24.02.2016 16:54

Kolegyně a Kolegové!

Před dvěma týdny, Skanska AB publikovala ve Stockholmu výsledky celé skupiny za rok 2015. Podle platných pravidel, všechny obchodní jednotky Skanska mohou nyní učinit totéž, tedy oficiálně prezentovat své individuální výsledky za minulý rok. Takovýto postup vyplývá ze skutečnosti, že jsme přítomní na Stockholmské burze.

V návaznosti na výše uvedené, nyní můžeme oficiálně shrnout uplynulý rok.

Navzdory tomu, že naším cílem vždy musí být Budoucnost, tak bychom se přece jen na chvilku měli ohlédnout za minulostí, abychom lépe pochopili, co se událo v uplynulém roce, a také abychom vyvodili patřičné závěry a byli Lepší!

Rok 2015 nám Všem přinesl mnoho změn a to v různých oblastech. Zažili jsme změny v organizační struktuře společnosti, v oblasti byznysu a podpůrných funkcí, přijali jsme nové lidi na nově otevřené pozice, poznali jsme poměrně hodně nových zaměstnanců, ale rovněž někteří lidé z naší Společnosti odešli … Všechny tyto věci tvoří velkou mozaiku Změn.

K tomu všemu je potřeba připočíst velmi konkrétní činnosti, které jsme prováděli v posledních měsících. Nový, prohloubený přístup k principu řízení rizik prokázal, že cílem není pozastavování projektů, nýbrž jejich lepší příprava. Zcela nový postoj k pravidlům výběru projektů (bid selection) ukázal, že důkladnější analýza v raném stádiu projektu přináší větší úspěšnost podávaných nabídek. Nové pojetí interní mezizávodní a mezidivizní spolupráce, obratné a rozumné využívání dostupných zdrojů a znalostí, jednoduše mělo za následek lepší obchodní výsledky.

Výsledky studie GBI (Průzkumu mínění zaměstnanců 2015) ukázaly, že jak atmosféra ve Společnosti, tak i vnímání těchto změn je pozitivní. Mám z toho velkou radost!

A jak vypadají nejvíce objektivní ukazatele - tedy hospodářské výsledky?
V konečném důsledku jsme splnili to, co bylo pro nás výzvou, tedy cíle stanovené Vedením Skupiny! Poprvé za mnoho let! O podrobnostech jsme Vás informovali minulý týden.

Samozřejmě musíme být fér – změny na trhu jsou velmi pozitivní, což nám určitě pomáhá. Ale vtip je přece v tom, abychom tyto příznivé vnější okolnosti uměli šikovně využít. A my jsme to dokázali! Co mně dělá největší radost je, že dosažené výsledky jsou výsledkem Vaší tvrdé, poctivé práce, Vašeho nasazení, zkušenosti a odhodlání! Nic nám přece nespadlo do klína samo!

Všichni jsme splnili své cíle a dosáhli úspěchu? Ne!

A vy to víte nejlépe. Máme týmy oblastních manažerů anebo závody, které nesplnily své cíle úplně a to z různých důvodů. Někdy mají příčiny svůj původ v situaci na místním trhu, občas jsou následkem události zpřed mnoha let, někdy ale i našich špatných rozhodnutí. Co na to říci? Se vším si musíme poradit!

Důležité je, že máme velmi dobrou situaci, pokud jde o rok 2016 a dokonce i další léta!

Máme v rukou projekty v hodnotě 13,9 miliard korun a to znamená velmi slušnou zásobu práce. Naším úkolem nyní je moudrá a optimální realizace těchto projektů, to znamená včas, v požadované kvalitě a s očekávaným ziskem!

Nyní je čas ukázat naši profesionalitu! Věřím, že i ty závody anebo jednotlivé týmy oblastních manažerů, kteří nejsou v tak dobré situaci, letos dokážou dosáhnout Úspěchů.

Myslím, že se mnou budete souhlasit, že když – obecně řečeno - projekty na trhu jsou, je snadnější je získat, ale mnohem obtížnější realizovat se ziskem. To je důvod proč se vůbec nic nemění na naší obchodní filozofii - Zisk před tržbami! Protože právě takový přístup nám dává prostor Všem ukázat naší Úroveň!

Uplynulý rok přinesl také těžké okamžiky. Počínaje mnohokrát opakovanými otázkami týkajícími se projektů R7 a R4 až po dva tragické smrtelné úrazy, které se odehrály na našich projektech.
Dva z našich kolegů, dlouholetých zaměstnanců Společnosti, zemřeli při výkonu své práce!
Pro nás Všechny, ano Všechny, to musí být velká lekce pokory a zároveň povinnost říkat „Ne“ nehodám!

Jakýkoliv souhlas s možností nehody, přístup, který říká, že ve stavebnictví může dojít k nehodě… je důkazem ignorování hodnoty, kterou je lidský Život!
Přese všechno jsem rád, že tisíce z nás stále víc a víc jednoznačně dokazují, že si uvědomují, že není nic důležitějšího než Život a Zdraví. A dávají tomu důkaz prostřednictvím svého každodenního chování na projektech!

Rok 2015 je také začátkem velkého investičního procesu, který bude důsledně realizován v několika příštích letech našeho obchodního plánu. Koupili jsme stavební stroje, nové vybavení, auta… Včetně v posledních dnech podepsané smlouvy o pořízení jednoho z nejmodernějších železničních strojů ve střední Evropě v hodnotě bezmála 150 miliónů korun. Všechny tyto nákupy mají jasný cíl, umožnit nám pracovat rychleji, efektivněji, ale především bezpečněji!

Takže? Byl to dobrý rok pro naši Společnost!
Rok dobře využitý, rok, ve kterém proběhlo mnoho těžkých rozhodnutí, změn, novinek, jejichž jediným cílem bylo to, aby byla další léta ještě lepší a… snadnější!
Věřím, že tomu tak bude. Jsem ohromen Vaším odhodláním, otevřeností, znalostmi a zkušenostmi, které máte. Vážím si také důvěry, kterou jste mi dali!
Všem Vám za to mnohokrát děkuji!

Již nyní to přináší efekty, i když si musíme být vědomi, že před sebou máme spoustu práce! Ale víme také, protože Život nás učí každý den, že pouze Úspěch, který je výsledkem tvrdé, poctivé práce, odvahy, obětování a posouvání vlastních hranic nám přináší skutečné uspokojení, radost a pocit naplnění!

A když vidíme Smysl naší práce, když každý z nás má pocit, že plní velmi důležitou roli v tomto Společném Úspěchu, když chápeme "Proč" a když jsme přesvědčeni, že důležité je nejen "Co", ale i "Jak" pracujeme, pak se Budoucnost i naše každodenní výzvy stávají snadnější, protože přináší pocit Hrdosti!

Jsme na velmi dobré cestě k dosažení našeho dlouhodobého cíle – být nejmodernější stavební společností v České republice a na Slovensku!

Ještě jednou děkuji Vám Všem za první společný rok!

Když děkuji každému z Vás, tato slova směřují také k našim kolegyním a kolegům na dělnických pozicích! Vaše tvrdá práce je zároveň velkým přínosem k našemu společnému Úspěchu. Proto jsme společně s celým vedením učinili rozhodnutí o udělení jednorázové peněžní odměny každému zaměstnanci na dělnické pozici, který u nás pracoval v roce 2015 a nevztahují se na něj jiná pravidla bonusu. O tomto rozhodnutí byly informovány Odbory, které tuto zprávu přijaly velmi pozitivně.

Chtěl bych Vám Všem i sobě popřát, abychom mohli mít radost z dobré a solidní práce i za rok, který – jak pevně doufám – nám přinese další Úspěchy!

Roman Wieczorek