Práce přesčas - 150 hodin odměna ve mzdě

Podněty k projednání