Reorganizace na ŽS

27.09.2017 15:20

Vážené kolegyně, kolegové,

Dne 27. září byl mimořádně svolán závodní výbor ZO OSŽ Skanska ŽS a.s. k projednání reorganizačních změn na závodě Železniční stavitelství.

Jistě již od března všichni řadu změn vnímáte, ovšem do dnešního dne se řada kroků prováděla ve vedení bývalých divizí a podpůrných funkcí. Prolnutí divizí sloučením si vyžádaly změny a bohužel i snižování počtu zaměstnanců nejen ve vrcholových funkcích, taktéž na pozicích podpůrných funkcí. Od 1. První krok reorganizace v březnu zrušením divize Železniční stavitelství na dva „tábory“, kdy část divize byla přidělena do nové divize Čechy – zde vznikl Závod ŽS Čechy a druhá část působící na Moravě byla přidělana do divize Morava – závod investiční a inženýrské stavby. Toto však bylo v druhém kroku opět spojeno od 1. července 2017 do jednoho závodu Železniční stavitelství, které je nyní zařazeno do divize ředitelství přímo pod statutárního ředitele Michala Jurku. Ředitelem závodu se stal Petr Homolka. Z původní divize Železniční stavitelství byl oddělena oblast Elektro, který je nyní zařazen do divize Čechy.

Dnešním dnem 27. 9. 2017 se však, podáním žádosti na ZV OSŽ Skanska ŽS, dostáváme do situace, kdy dojde k reorganizačním změnám i ve výrobě a to konkrétně v těchto případech:

1)      S účinností dne 1. 11. 2017 bude zrušena oblast Železniční spodek, toto přinese rušení dvou pracovních míst na pozicích oblastní manažer a referent. Ostatní zaměstnanci budou převedeni do nových působišť: Oblast Praha – 5 zaměstnanců, Závod ŽS – 1 zaměstnanec, Doprava a mechanizace – závod Inženýrské stavitelství Čechy východ – 25 zaměstnanců

2)      S účinností k 1. 12. 2017 dojde ke sloučení oblastí Kralupy a MKD do nové oblasti Střední Čechy v rámci závodu ŽS. Tento krok však přinese řadu nepopulárních úkonů, kterým budeme muset čelit! Tento krok byl delší dobu v úvahách - v rámci zvýšení efektivity práce a vývoji na železničním trhu, kdy není dostatečná zásoba práce pro obě oblasti působící v jednom regionu, je to krok zásadní. (zkrácené odůvodnění vedení SKA)

Povinností ZV bude dohlédnout u všech procesů reorganizace na zákonné i morální aspekty. Bohužel trpíme zásadním nedostatkem informací a velmi mě mrzí, že z vedení firmy se dozvídáme vše na poslední chvíli! Požádal jsem statutárního ředitele o včasné předávání informací a hlavně důsledné předávání podkladů k projednání na ZV! Budeme hledat cestu k uplatnění zaměstnanců, pro které nebude v rámci sloučení oblastí místo v nové oblasti, v jiných závodech na podobných pozicích v rámci firmy Skanska.