Kolektivní smlouva 2017 - 2019 a dodatky

Aktualizace PKS ke dni 23.1. 2019 formou dodatků

Kolektivní smlouva (od 1.1. 2017 do 31.12. 2019) ZDE (Původní znění platné od 1.1. 2017 - jednotlivé změny platné dle dodatků č. 1. - 4.!)

DODATEK č. 4. (od 1.1. 2019) ZDE - změna článku cestovní náhrady
DODATEK č. 3. (od 1.1. 2019) ZDE - změny: stravné, mzdy, odstupné - odchodné (zdravotní způsobilost), dny volna, penzijní - životní připojištění, sazby příplatků za vedení čety
DODATEK č. 2. (od 1.1. 2018) ZDE
DODATEK č. 1. (od 1.1. 2017) ZDE

26.11.2016 22:38

Nová Podniková kolektivní smlouva 2017 až 2019 ke stažení oficiální textace ZDE, vyznačené změny v textu ZDE, formát brožury pdf ZDE.

V pondělí 21. listopadu podepsali statutární ředitel Michal Jurka a personální ředitel Jan Doleček se zástupci odborových organizací Milanem Fišerem a Petrem Dvořákem novou Podnikovou kolektivní smlouvu 2017 až 2019 platnou pro Českou republiku.

Podniková kolektivní smlouva má opět tříletou platnost, tj. od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. I tentokrát přináší několik změn. Zaměstnanci jistě ocení nové benefity, které jsou ve smlouvě zakotveny.

Jde především o: 

  • zvýšení hodnoty stravenky na 90 Kč a tuzemského stravného o 3 Kč v každé kategorii 
  • zvýšení maximálního měsíčního příspěvku na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění na 800 Kč, přičemž Skanska bude nově přispívat dvojnásobek příspěvku zaměstnance. Pro získání maximálního příspěvku od Skanska tak zaměstnanci bude stačit spořit 400 Kč měsíčně. 
  • zcela nový benefit v podobě dvou dnů placeného volna v kalendářním roce, které jsou určeny pro řešení různých osobních překážek zaměstnance (jako např. nemoc, návštěva úřadů a podobně, přičemž důvod pro čerpání volna není jakkoliv omezen) 
  • každoroční průměrné navýšení sumy základních mezd o 2 % u zaměstnanců pracujících v dělnických pozicích a THZ úroveň řízení 1 a 2 
  • Kompletní kolektivní smlouva s vyznačenými změnami je k nahlédnutí ZDE

Kolektivní smlouva na Slovensku bude uzavřena v následujících týdnech.