Vstup do ZO OSŽ Skanska ŽS

Vstup do odborů:
Pro vstup do naší základní odborové organizace je potřeba vyplnit přihlášku s dohodu o srážkách ze mzdy a souhlas se zpracováním osobních údajů.  Vyplněné a podepsané dokumenty je potřeba doručit předsedovi základní organizace Petru Dvořákovi na adresu kanceláře. Neváhejte kontaktovat předsedu ZV či kohokoliv z členů ZV, kteří mohou též vyplněné dokumenty převzít a následně je předat předsedovi. Kontakt na členy je ZDE
 
Přihláška je ke stažení ZDE

Souhlas se zpracováním osobních údajů ZDE

 
Využívání "výhod" člena ZO OSŽ Skanska ŽS - viz rubrika Pro členy ZO OSŽ
 
Členské příspěvky:
Členské příspěvky jsou strhávány ze mzdy a to 1% z čisté měsíční mzdy. Na ústředí OSŽ odvádíne 40% z členských příspěvků a 60% nám zůstává k vlastnímu hospodaření naší ZO.
Na Ústředí OSŽ spadáme pod NERV - Nedrážní republikový výbor, který sdružuje cca 47 daších základních organizací. Ústředí nám tedy zajišťuje veškerou podporu v KV a právní zastoupení, výhodnou pojistku odpovědnosti, možnost rekreací na zařízeních OSŽ v ČR i zahraničí, podpůrný fond OSŽ apod.
 

Daňové zvýhodnění členů OSŽ:

 Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů mají naši členové možnost odečíst si částku, kterou zaplatili na členských příspěvcích Odborovému sdružení železničářů, od základu daně. 

Tento zákon ve svém § 15, odstavci (7) stanoví: 

 "Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000,– Kč za zdaňovací období." 

Pro naše členy neznamená uplatnění výše uvedeného téměř žádnou administrativní zátěž, neboť potvrzení o zaplacených členských příspěvcích zajišťujeme ve spolupráci se mzdovou účtárnou takto: 

- pro členy ZO OSŽ Skanska ŽS a.s., kterým zpracovává daňové přiznání mzdová účtárna, přiloží účtárna příslušné potvrzení přímo k daňovému přiznání; 

- pro členy ZO OSŽ Skanska ŽS a.s., kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, vydá účtárna toto potvrzení při potvrzování výše mzdy za příslušný rok.Daňové zvýhodnění členů OSŽ.