Rok 2018

Zápis z jednání ZV ze dne 25. 1. 2018 ZDE

Zápis z Konference a jednání ZV dne 1. 3. 2018 ZDE

Kompletní dokumenty z Konference:

Zpráva mandátové komise ZDE, Zpráva revizní komise ZDE, Zrpáva o hospodaření ZDE, Rozpočet 2018 ZDE, Zásady hospodaření 2018 ZDE, Investiční plán 2018 ZDE, Usnesení ZDE, Plán práce ZDE, Prezenční listy ZDE

Zápis z jednání ZV ze dne 24. 5. 2018 ZDE

Zápis z jednání ZV ze dne 27. 9.2018 ZDE

Zápis z jednání ZV ze dne 28. 11.2018 ZDE