Rok 2019

Zápis z jednání výboru ze dne 7. 2. 2019 ZDE

Zápis z jednání výboru ze dne 28. 2. 2019 ZDE

Konference ze dne 28. 2. 2019

Zápis z konference ZDE, Usnesení konference ZDE, Zpráva mandáové komise ZDE, prezenční listy ZDE, Zpráva revizní komise ZDE, Zásady hospodaření 2019 schválené ZDE, Rozpočet 2019 schválený ZDE